TXDOT: Hoạt động của Phà Galveston / Bolivar để tiếp tục dịch vụ gián đoạn hôm nay

HOUSTON - Hoạt động Phà Galveston / Bolivar của Bộ Giao thông Vận tải Texas (TxDOT) sẽ tiếp tục hoạt động gián đoạn vào sáng nay bằng một tàu. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho công dân địa phương cơ hội đi làm đến và đi từ Bolivar. Điều kiện thời tiết và thủy triều sẽ quyết định nếu các dịch vụ bị tạm dừng.