Thông tin mới nhất

Cảnh báo Khẩn cấp

Thông tin kịp thời trong các trường hợp khẩn cấp là quan trọng. AlertHouston cung cấp thông tin quan trọng cho người dân Houston về điều kiện hiện tại, các tác động dự kiến ​​và các hành động bảo vệ để giữ an toàn cho bản thân và những người thân yêu của họ.

Dọn dẹp các con đường ngập lụt trong thời gian có mưa lớn

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (OEM) của Thành phố Houston khuyến cáo người dân và du khách tránh các con đường ở Houston trong thời gian mưa kéo dài hoặc cường độ cao.

Bạn có cần trợ giúp trong thảm họa không? Đăng ký Hỗ trợ Trực tuyến hoặc qua Điện thoại

Sổ Đăng ký Hỗ trợ Khẩn cấp của Bang Texas (STEAR) cung cấp cho cư dân cơ hội đăng ký để được hỗ trợ trong trường hợp có thiên tai.

Cảnh báo Khẩn cấp