Thông tin về nơi trú ẩn

Hầu hết các nơi trú ẩn được mở để ứng phó với cơn bão Harvey đã đóng cửa. Nếu bạn đang cần hỗ trợ về nơi tạm trú ngay lập tức, vui lòng liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ:

1-800-CHÉO ĐỎ (733-2767)

or

redcross.org