Cơ hội tình nguyện

Khi Houston ứng phó với trận lụt thảm khốc xảy ra trong khu vực của chúng tôi, chúng tôi biết rằng nhiều người muốn tình nguyện dành thời gian của họ để giúp cộng đồng của chúng tôi phục hồi.

Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ thuộc Hiệp hội Bờ biển Vịnh Texas đang yêu cầu các tình nguyện viên hỗ trợ các hoạt động trú ẩn của họ ở Houston. Nếu bạn muốn làm tình nguyện viên, hãy truy cập:

redcross.org/tình nguyện viên

Tình nguyện viên Houston đã được xác định là một trong những cách bạn có thể giúp đỡ. Nếu bạn muốn đăng ký trước để được trợ giúp khi thời gian đến, hãy truy cập:

tình nguyện viênhouston.org

Hãy giữ an toàn và giúp đỡ những người hàng xóm của bạn nếu bạn có thể. Cùng nhau, Houston sẽ
soma mua trực tuyến